Vragenlijstsoftware.nl is een initiatief van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en de Nederlandse Veiligheidsregio's. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze indienen via het Algemeen feedback-formulier.

Log in voor toegang tot afgeschermde vragenlijsten.

Afbeelding

Mededelingen

DWH Status

Momenteel is er wat vertraging in het verwerken van de inzendingen door het DataWareHouse. Hierdoor staat de "DWH status" op oranje. We zijn hiervan op de hoogte en er wordt gezocht naar een oplossing. Ter geruststelling: er gaat niets verloren. De verwerking duurt alleen iets langer dan gewenst.

Meer actuele GMS incidenten

De VLS software is aangepast waardoor er ook recente GMS meldingen getoond worden: niet alleen historische data maar ook meldingen in de laatste 24 uur. Uiteraard zijn we daarbij wel afhankelijk van de betreffende meldkamer.

Vragenlijstsoftware.nl in gebruik genomen

Vanaf nu worden alle inzendingen, die via vragenlijstsoftware.nl worden ingevoerd, opgeslagen en verwerkt. Er dienen dus alleen nog echte brandonderzoeken te worden ingevoerd. De proefperiode is daarmee afgelopen.